1. Gratis verzending vanaf € 50,-
  2. Eenvoudig bestellen

Algemeen

Gebruik van deze website van MACCA yellow en de daarmee verbonden sites is onderworpen aan de onderstaande voorwaarden en beperkingen. Toegang tot en het gebruik van deze site betekent dat de gebruiker instemt met het onderstaande en de algemene voorwaarden van de website.

 

Gebruik website

De getoonde informatie op deze website wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht.

 

Informatie van derden, producten en diensten

Informatie aangeleverd door derden, verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die niet het eigendom zijn van MACCA yellow zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze website. Hoewel wij uiterst selectief zijn ten aanzien van de informatie van derden die op deze website wordt opgenomen of de websites waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. MACCA yellow geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

 

Geen aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze website wordt door MACCA yellow uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel MACCA yellow zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kunnen wij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. MACCA yellow aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

 

Toepasselijk recht

Op deze site en op deze disclaimer is het Nederlands recht van toepassing.

 

Wijzigingen

De informatie en aanbevelingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.